Textverkstans företagsidé är att producera bra texter - texter som fungerar i sitt sammanhang.

En bra text fångar läsarens intresse. Den kan vara saklig och informativ eller väcka känslor och engagemang.

En bra text tar hänsyn till läsarens förutsättningar och är alltid anpassad till sitt sammanhang. Givetvis är den fri från störande skriv- och språkfel.

Textverkstan hjälper Dig att producera en bra text - en text som fungerar!

Textverkstan är ett enmansföretag som startade 1999. Jag som driver företaget är teolog och utbildad informatör. Innan jag startade Textverkstan arbetade jag med projekt- och forskningsinformation inom Svenska kyrkan. Mina specialområden hittills är:

... men jag är öppen för olika förslag och sätter mig gärna in i nya ämnesområden!

Textverkstan åtar sig både större och mindre uppdrag. Verksamheten är hittills i första hand inriktad mot förlag, forskare och idé- eller intresseburna organisationer. Givetvis välkomnar jag även andra uppdragsgivare.

Textverkstan
Gunhild Winqvist Hollman
Västerlånggatan 15
241 31 ESLÖV
Sweden
Tel 0413-555 100
Mobil 0708-368 222
Datorpost