Datorpost
Uppdaterad 2009-09-30
Gjord för 1024x768, 16 bitars färg
Internet Explorer 6.0 (eller bättre)